Header Ads

Share PSD Ảnh Bìa Marketing Cực Độc Đáo

Hello, xin chào tất cả các bạn mình là Duy Phương đây. Thì sau hơn một năm vắng bóng thì mình đã comeback lại với blog rồi đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một file PSD Marketing cực chất được mình sao chép lại của một ông anh. Demo ở ngay bên dưới đây ⇩Thì trong ảnh bìa này mình sử dụng 3 font chính đó là: Roboto, Avo, iCiel Fester Semi-Condensed Bold. Các bạn có thể tìm các bản việt hóa của những font này trên google và sử dụng. Nói luyên thuyên vậy đủ rồi cùng download PSD cực chất này ngay nào !!

Facebook comments

Bình Luận (7):