Header Ads

CÁCH TẠO WIDGET HIỆU ỨNG CHỮ ĐÁNH MÁY


Kính chào anh chị em cùng với các bà con cô bác đã đến với Duy Phương Blog. Thì hôm nay rảnh và cũng tình cờ thấy bên codepen cái widget rất hay liền đem về nghịch và tiện thể share lên đây cho anh em xài luôn. Widget này cũng có hiệu ứng chữ đánh máy bao ngầu.
Cũng cần có cái để xem trước khi bắt tay vào làm chứ nhỉ.HTML
<div class=fakeMenu>  <div class="fakeButtons fakeClose"></div>  <div class="fakeButtons fakeMinimize"></div>  <div class="fakeButtons fakeZoom"></div></div><div class="fakeScreen">  <p class="line1">&#91;&nbsp;&ldquo;I'm a web developer.&rdquo;,<span class="cursor1">_</span></p>  <p class="line2">&nbsp;&nbsp;&ldquo;I'm a web designer.&rdquo;,<span class="cursor2">_</span></p>  <p class="line3">&nbsp;&nbsp;&ldquo;Let's work together!&rdquo;&nbsp;&#93;<span class="cursor3">_</span></p>  <p class="line4">><span class="cursor4">_</span></p></div>
CSS 
body {  background-color: #272727;  padding: 10px;}
.fakeButtons {  height: 10px;  width: 10px;  border-radius: 50%;  border: 1px solid #000;  position: relative;  top: 6px;  left: 6px;  background-color: #ff3b47;  border-color: #9d252b;  display: inline-block;}
.fakeMinimize {  left: 11px;  background-color: #ffc100;  border-color: #9d802c;}
.fakeZoom {  left: 16px;  background-color: #00d742;  border-color: #049931;}
.fakeMenu {  width: 350px;  box-sizing: border-box;  height: 25px;  background-color: #bbb;  margin: 0 auto;  border-top-right-radius: 5px;  border-top-left-radius: 5px;}
.fakeScreen {  background-color: #151515;  box-sizing: border-box;  width: 350px;  margin: 0 auto;  padding: 20px;  border-bottom-left-radius: 5px;  border-bottom-right-radius: 5px;}
p {  position: relative;  left: 50%;  margin-left: -8.5em;  text-align: left;  font-size: 1.25em;  font-family: monospace;  white-space: nowrap;  overflow: hidden;  width: 0;}
span {  color: #fff;  font-weight: bold;}
.line1 {  color: #9CD9F0;  -webkit-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;  -moz-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;  -o-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;  animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;}
.cursor1 {  -webkit-animation: blink 1s 2s 2 forwards;  -moz-animation: blink 1s 2s 2 forwards;  -o-animation: blink 1s 2s 2 forwards;  animation: blink 1s 2s 2 forwards;}
.line2 {  color: #CDEE69;  -webkit-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;  -moz-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;  -o-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;  animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;}
.cursor2 {  -webkit-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;  -moz-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;  -o-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;  animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;}
.line3 {  color: #E09690;  -webkit-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;  -moz-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;  -o-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;  animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;}
.cursor3 {  -webkit-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;  -moz-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;  -o-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;  animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;}
.line4 {  color: #fff;  -webkit-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;  -moz-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;  -o-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;  animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;}
.cursor4 {  -webkit-animation: blink 1s 11.5s infinite;  -moz-animation: blink 1s 8.5s infinite;  -o-animation: blink 1s 8.5s infinite;  animation: blink 1s 8.5s infinite;}
@-webkit-keyframes blink {  0% {    opacity: 0;  }  40% {    opacity: 0;  }  50% {    opacity: 1;  }  90% {    opacity: 1;  }  100% {    opacity: 0;  }}
@-moz-keyframes blink {  0% {    opacity: 0;  }  40% {    opacity: 0;  }  50% {    opacity: 1;  }  90% {    opacity: 1;  }  100% {    opacity: 0;  }}
@-o-keyframes blink {  0% {    opacity: 0;  }  40% {    opacity: 0;  }  50% {    opacity: 1;  }  90% {    opacity: 1;  }  100% {    opacity: 0;  }}
@keyframes blink {  0% {    opacity: 0;  }  40% {    opacity: 0;  }  50% {    opacity: 1;  }  90% {    opacity: 1;  }  100% {    opacity: 0;  }}
@-webkit-keyframes type {  to {    width: 17em;  }}
@-moz-keyframes type {  to {    width: 17em;  }}
@-o-keyframes type {  to {    width: 17em;  }}
@keyframes type {  to {    width: 17em;  }}
Chắc anh em cũng biết cách thêm rồi chứ nhỉ ?!. Nếu chưa thì đọc tiếp phần dưới nhé.

  • Đối với CSS thì các bạn hãy chèn lên trước thẻ ]]></b:skin>.
  • Còn với HTML thì các bạn chèn vào nơi các bạn muốn nó hiển thị.
Bài viết của mình đến đây xin hết. Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết.

Facebook comments

Bình Luận (11):