Header Ads

Share Intro Đổi Màu Cực Đẹp.

Đức Duy IT
  • Share Intro Đổi Màu Cực Đẹp.
Chào các bạn đã trở lại Đức Duy IT, hôm nay mình xin share Intro đổi màu cực đẹp cho các bạn đây .

CÁCH THỰC HIỆN
Bước 1: Ta chèn đoạn code phía dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
body {animation: fadeIn 2s;-webkit-animation:fadeIn 2s;-moz-animation:fadeIn 2s}
@keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-webkit-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-moz-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-o-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@keyframes colorBackground{0%{background-color:#b91616}20%{background-color:#6245d8}40%{background-color:#06864b}60%{background-color:#822376}80%{background-color:#236c82}100%{background-color:#fbcf61}}
#information {
animation: colorBackground 20s infinite;
-webkit-animation: colorBackground 20s infinite;
-moz-animation: colorBackground 20s infinite;
-o-animation: colorBackground 20s infinite
}
@keyframes colorBackground {
0% {
background-color: #fbcf61;
color: #fbcf61
}
20% {
background-color: #6bd57e;
color: #6bd57e
}
40% {
background-color: #ff6f6f;
color: #ff6f6f
}
60% {
background-color: #57cff4;
color: #57cff4
}
80% {
background-color: #0ed4c8;
color: #0ed4c8
}
100% {
background-color: #fbcf61;
color: #fbcf61
}
}
 Bước 2: Các bạn chèn code bên dưới vào nơi bạn muốn hiển thị.
<style>
  #information {background:rgba(0, 0, 0, 0.82);
    height: 250px;position:relative;}
  #information .details-info {max-width:1075px;margin:0 auto;}
  #information:before {content:'';position:absolute; top:0; left:0; bottom:0; right:0; background:rgba(0,0,0,.15);}
  .info-cot1, .info-cot2 {display:inline-block;position:relative}
  .info-cot1 {width: 41%;}
  .info-cot2 {width:50%;top: 47px; right:99px}
  .profile-img {
    border-radius: 50%;
    width: 150px;
    height: 154px;
    position: absolute;
    top:0;
bottom:50px;
    left: 30%;}  
.profile-img img {width:100%;border-radius:0; border:4px solid #fff;    position: absolute;bottom:88px; left:50px}
  .profile-img img:hover{border-radius:40px 0 0 40px;
}
  .hello {background: rgba(255,255,255,.3);
    padding: 15px 25px;
    border-radius: 0 5px 5px 0;
    color: #fff;
    font-size: 15px;
    text-align: justify;
    -moz-user-select: none !important;
    -webkit-touch-callout: none !important;
    -webkit-user-select: none !important;
    -khtml-user-select: none !important;
    -moz-user-select: none !important;
    -ms-user-select: none !important;
    user-select: none !important;
    text-shadow: 1px 1px 1px #424242;}
  @media all and (max-width:885px){#information{display:none;}}
  }
</style>
<div id='information'>
<div class='details-info'>
<h2 style='font-size:17px;color:#fff;position: absolute; top:15px;text-shadow: 2px 1px 1px #C00;'><i class='fa fa-angle-right'></i> CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ĐỨC DUY BLOG </h2>
<!-- 1 -->
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:300px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:260px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:220px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:180px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:140px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:100px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:60px;top:120px; border:0'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;left:20px;top:120px; border:0'/>
<!-- 2 -->
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:305px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:265px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:225px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:185px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:145px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:105px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:65px;top:120px; border:0; float:right'/>
<img src='http://file.vforum.vn/hinh/2018/03/hinh-mau-trang-tinh-tron-hinh-nen-anh-dai-dien-anh-bia-toan-mau-trang1.png' style='width:15px; height:15px; border-radius:50%; position: absolute;right:25px;top:120px; border:0; float:right'/>
<div class='info-cot1'>
<div class='profile-img'>
<img src='https://i.imgur.com/UQS9XdJ.jpg'/>
</div>
</div>
<div class='info-cot2'>
<div class='hello'>
<h2> HOÀNG ĐỨC DUY</h2>
 - Facebook: www.facebook.com/DUYIT98
  <br/>
- Email: hoangducduytl98@gmail.com
  <br/>
- Website: https://www.ducduyit.cf
  <br/>
- Số điện thoại: không dùng
  <br/>
<span> - Cố gắng và nỗ lực với những gì mình đang làm - </span>
</div>
</div>
<h2 style='font-size:17px;color:#fff;position: absolute; bottom:15px; right:145px; text-shadow: 2px 1px 1px #c00;'> CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ NHÉ!! <i class='fa fa-angle-left'></i></h2>
</div>
</div>
<div id='continue'></div>
 Vậy là xong rồi! Chúc các bạn thành công.
*Chú ý Intro này được rip lại từ: http://www.nguyenhuyit.tk

Facebook comments

Bình Luận (11):