Header Ads

Code Tạo Hiệu Ứng Loading Đẹp


Lô . Không nói nhiều làm luôn :))

Đăng nhập blogger vào Chỉnh sửa HTLM dán code sau vào thẻ </body>
<style type='text/css'>#loading{position: fixed!important;top: 0;right: 0;bottom: 0;left: 0;z-index: 9999;background:#000 url('https://i.imgur.com/VvqevXb.gif') no-repeat 50% 50%; display: none;font: 0/0 a;text-shadow: none;padding: 1em 1.2em;}</style><script type='text/javascript'>//<![CDATA[$(document.body).append('<div id="loading">Loading...</div>');$(window).on("beforeunload", function() {// ... Show the Animation `.fadeIn()`$('#loading').fadeIn(1000).delay(9000).fadeOut(1000);});//]]></script> 
 Chú ý : Các Bạn Thay Link Màu Đỏ Thành Link Ảnh Mà Bạn Muốn Làm Trang Loading Hoặc Các Bạn Có Thể Giữ Nguyên Vậy. Chúc các bạn thành công. 
                                                    
                                                                                 DEMO

Facebook comments

Bình Luận (6):