Header Ads

Cách tạo đồng hồ kèm Thứ Ngày Lời Chào bằng Javascript

Hê liu thì bài này mình viết ra chỉ để test thử khung test code mới trên blog mình thế thôi :))


Sau đây là CODE bạn chèn vào nơi muốn đặt


<style>
#codeseonet {font-size:20px;padding:10px;border-radius:10px}
#codeseonet1{background:#eee;border:1px solid#ddd;border-radius:20px;padding:15px;font-size:20px;margin:20px;display:block;max-width:300px}
</style>
<center>
<div id="codeseonet1">
<script>
var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);
function myTimer()
{
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("h").innerHTML=t;
}
</script>
<font size="5" color="#660000" id="h"></font>
<br/>
<font size="3" color="#660000">
<script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);var dn=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy");d=n.getDay();m=n.getMonth()+1;y=n.getFullYear()
document.write(dn[d]+", "+(n.getDate()<10?"0":"")+n.getDate()+"/"+(m<10?"0":"")+m+"/"+y)
</script></font>
<br/>
<font size="1" color="#330099"><script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);h=n.getHours()
if(h>22)ht=dp="Chúc các bạn ngủ ngon!";else if(h<=4)ht=dp="Chào ngày mới!";else if(h>4&&h<=6)ht=dp="Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ!";else if(h>17&&h<=18)ht=dp="Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!";else if(h>18&&h<=22)ht=dp="Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!";else {ht="Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thành công!";dp="Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!"}
if(n.getDay()==6 || n.getDay()==0)document.write(dp);else document.write(ht)
</script></font>
</div>
</center>


Nhớ ghi nguồn duyphuong.tk nhé ^^! 
Chúc các bạn thành công !!!

Facebook comments

Bình Luận (6):